افتتاح آیین طرح ملی هر مسجد یک حقوقدان در شیراز

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج مساجد و محلات،

به مناسبت بزرگداشت هفته بسیج و با هماهنگی ها و توافقات انجام شده و انعقاد تفاهم نامه بین معاونت بسیج مساجد و محلات سپاه فجر فارس و سازمان بسیج حقوقدانان ، طرح ملی هر مسجد یک حقوقدان برای اولین بار در شیراز افتتاح گردید.

این برنامه با هدف ارائه مشاوره حقوقی و قضایی به صورت رایگان در مساجد انجام می گیرد .با شروع این برنامه در هفته بسیج ، برابر توافقات انجام گرفته مقرر گردید با تعیین یک حقوقدان به صورت ثابت در مساجد مربوطه حداقل ماهی یک بار اجراء گردد.