محرومیت زدایی از روستای علی آباد لارستان توسط بسیجیان پایگاه مقاومت جانبازان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج مساجد و محلات،پایگاه مقاومت جانبازان  لارستان از سال 1390فعالیت های جهادی خود را  در روستای محروم علی آباد لارستان  آغاز و  در قالب اردوهای جهادی خدمات زیادی را به مردم و  خانواده های کم بضاعت این روستا ارائه کرده است. جهادگران پایگاه مقاومت جانبازان پس از شناسایی کمبودها و نیازمندیهای مردم روستای علی آبادلارستان ،توانستند با جلب نظر خیرین و نیک اندیشان سطح شهر حلقه ارتباط بین آنان و نیازمندان باشند.