کشف بیش از ده هزار قوطی رب گوجه و اقلام خوراکی احتکار شده

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج مساجد ومحلات سپاه فجر فارس ، شاهرخ هاشمی نژاد گفت : در برهه زمانی امروز که مردم در تنگای معیشت و کمبود مواد غذایی در سفره خودهستند متاسفانه شاهد انبار های محتکر شده توسط افرادی هستیم که دست در دستان شیاطین دارند. 

 

ناحیه