۱۳۹۸/۰۵/۳۱ - ۰۹:۲۶
بیانیه
همزمان با فرا رسیدن روز جهانی مسجد معاونت بسیج مساجد و محلات سپاه فجر بیانیه ای صادر کرد
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ - ۰۹:۲۶
بیانیه
همزمان با فرا رسیدن روز جهانی مسجد معاونت بسیج مساجد و محلات سپاه فجر بیانیه ای صادر کرد
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ - ۰۹:۵۷
بیانیه بسیج مساجد ومحلات سپاه فجر
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ - ۱۳:۳۸
بیانیه بسیج مساجد ومحلات سپاه فجر
۱۳۹۶/۰۳/۱۱ - ۱۱:۲۱
میثاق با امام و بیعت با رهبری
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ - ۰۹:۲۶
معاونت بسیج مساجد و محلات سپاه فجر استان فارس صادر می کند

صفحات