۱۳۹۵/۰۷/۱۰ - ۰۹:۲۲
ایران خواستار خویشتنداری هرچه بیشتر هند و پاکستان شد
بهرام قاسمی امروز ــ جمعه ــ تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران، هند و پاکستان دو کشور دوست و همسایه خود را به خویشتنداری تمام و کمال و پرهیز از توسل به هرگونه راه‌های غیر مسالمت‌آمیز و حل و فصل مشکلات فی‌مابین از طریق گفتگوی مستقیم و میز مذاکره فرا می‌خواند.
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ - ۰۹:۲۲
ایران خواستار خویشتنداری هرچه بیشتر هند و پاکستان شد
بهرام قاسمی امروز ــ جمعه ــ تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران، هند و پاکستان دو کشور دوست و همسایه خود را به خویشتنداری تمام و کمال و پرهیز از توسل به هرگونه راه‌های غیر مسالمت‌آمیز و حل و فصل مشکلات فی‌مابین از طریق گفتگوی مستقیم و میز مذاکره فرا می‌خواند.